Работаем с различными банковскими финансовыми механизмами при поставке продукции (факторинг, лизинг и т.д.) . Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні  -  НПО "МИНЭТЭК" SJC "MINETEK"
Header image

Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні

УДК 621.789.982.9
В.О. Колот, к.т.н.
О.В. Колот, д.т.н.

Розглянуті особливості застосування енергозберігаючої технології вібродеформаційного старіння в підвищенні якості виробів. Запропоновані прогресивні технологічні рішення і сучасне комп’ютерізоване технологічне обладнання з можливістю контролю і паспортизації процесу стабілізації залишкових напружень. Показана ефективність низькочастотної резонансної обробки нежорстких деталей.

Надійність і ефективність функціонування металевих виробів в значній мірі визначається стабільністю форми і точністю геометричних параметрів деталей.
Основною перешкодою на шляху підвищення якості і продуктивності виготовлення нежорстких деталей є деформації, що виникають внаслідок дії залишкових напружень при різних видах технологічного впливу, як правило, при термічній обробці, зварюванні, обробці зняттям припусків і поверхневим пластичним деформуванням.
Традиційні методи вирішення даної проблеми являються малоефективними і багато витратними.

За останні роки в машинобудівних галузях поширюється використання деформаційних методів боротьби з наслідками залишкових напружень. Вони характеризуються засобами переважно механічного впливу на залишковий напружений стан деталі і включають: метод статичного навантаження; метод, заснований на розтяганні деталей; метод, заснований на дії вибухової хвилі; метод ультразвукового впливу; метод, заснований на дії змінного магнітного поля; звукове деформаційне зміцнення; вібраційна резонансна обробка.

Кожний із зазначених вище методів має свою область застосування. Найбільш універсальне застосування має вібраційна низькочастотна резонансна обробка.

В закордонній і вітчизняній практиці вібраційну обробку відносять до методів штучного (деформаційного, форсованого) старіння. Отже цей метод і зокрема в резонансному режимі може бути віднесений, по класифікаційним ознакам, в силу фізичного механізму релаксації і перерозподілу залишкових напружень, до особливої категорії деформаційного старіння.
Всі деформаційні методи, при раціональних впливах на деталь, а також природний метод старіння, знижують величину залишкових напружень, всього до 15 %, але значно збільшують ступінь їх стабільності, в т.ч. за рахунок перерозподілу напружень.
Вітчизняна і закордонна практика використання в промисловості технології вібраційної стабілізуючої обробки має у своєму розпорядженні майже піввіковий досвід її поступального розвитку. За цей період визначені особливості технології, переваги і недоліки, області застосування, досягнуті певні успіхи в розробці засобів оснащення для її реалізації.

Однак на практиці застосування цієї технології, незважаючи на явні переваги перед іншими методами обробки, стримуються. Основна причина − недостатня інформованість про процеси, що відбуваються в деталі під впливом резонансних динамічних коливань, відсутність надійного і достовірного контролю й упередженість виробничників про зниження запасу міцності деталей, підданих віброобробці. В той же час відмічається ефект зниження здатності металу до тріщіноутворення, що безумовно являє собою позитивним фактором.

Дослідженнями, проведеними в останні роки показано, що віброобробка може бути надійним і ефективним засобом підвищення якості нежорстких деталей. А при застосуванні раціональних режимів віброобробки з використанням комп’ютерної діагностики оброблюваних деталей існує можливість зробити цей процес контрольованим і розширити потенційні можливості процесу на такі області як керування точністю форми і розмірів, підвищення міцності конструкції.

Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні

Упоминаемая продукция

Доступные видеоматериалы